PETITION PARA SA ATING ABS-CBN

 

Mga miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso,

 

Kami pong mga nagtatrabaho  sa ABS-CBN ay nananawagan na talakayin na at ipasa na po ang renewal ng prangkisa ng ABS-CBN.

 

Kasama po kami sa libu-libong maaapektuhan at nangangamba kung magsasara ang ABS-CBN. Lahat po ay may mga pamilyang umaasa sa aming trabaho.

 

Hindi lang po dahil sa ito ang pinagmumulan ng aming kabuhayan kung bakit gusto naming magpatuloy pa rin ang ABS-CBN, dahil tulad po ng marami, ang pagiging masaya sa trabaho at magandang trato ng mga namamalakad nito ang aming basehan sa pananatiling magbigay serbisyo sa mga Pilipino.

 

Naniniwala po kami na mananaig sa inyo ang MALASAKIT sa aming mga Manggagawa at pakikinggan ang aming panawagan para sa KAPAKANAN NG LAHAT.

 

 

ENGLISH VERSION:

 

PETITION FOR ABS-CBN

 

To the members of the House of Representatives,

 

We, the employees of ABS-CBN, call for the immediate discussion and passing of the renewal of the ABS-CBN Franchise.

 

We are among the thousands who are worried and will be affected if ABS-CBN shuts down. We all have families who depend on our work.

 

We want ABS-CBN to continue its operations, not only because it serves as our main source of livelihood, but because for most of us, the company’s happy working environment and the management’s fair practices have encouraged us to continue to be in the service of the Filipino.

 

We believe that your compassion and care for us workers will prevail and that you will listen to our call for the good of all.

 

 

Kapamilya, tuloy-tuloy lang ang pagkolekta namin ng inyong pirma para sa ating petisyon.

Maaari pa rin kayong pumirma sa petisyon. Pansamantala lamang naming ihihinto ang ating counter upang

magbigay-daan sa verification process. Salamat po!

1,230,323 have signed.

SIGN PETITION

Ibalik ang ABS-CBN!

To sign this petition, fill out all the fields below.Sa pag-click ng Submit, pinapayagan mo ang website na kolektahin ang iyong pangalan at affiliation. Nangangako kang tama at totoo ang iyong impormasyon.
Para sa anumang tanong tungkol sa data privacy, mag-email dito: [email protected]